معنی اسم کیوان در فرهنگ نامها

کیوان

کیوان

  • دخترانه و پسرانه، ستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کیوان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • کیوان (فرهنگ معین): (کَ) (اِ.) سیاره زحل.
  • کیوان (لغت نامه دهخدا): کیوان. [ک َی ْ / ک ِی ْ] (اِخ) زحل. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 372). نام ستاره ٔ زحل است. (فرهنگ جهانگیری). نام ستاره ٔ زحل است که در فلک هفتم می باشد. (برهان) (غیاث). نام کوکب زحل است که در فلک هفتم می باشد و از همه ٔ کواکب اعلی و اعظم است، و کی به معنی بزرگ و «ون » و «وان » به معنی مانند است. (انجمن آرا) (آنندراج). زحل. ...ادامه مطلب...
  • کیوان (فرهنگ عمید): زحل
  • کیوان (حل جدول): زحل
  • کیوان (مترادف و متضاد زبان فارسی): زحل
  • کیوان (فرهنگ فارسی آزاد): کِیْوان، ستاره زحل است- بکلمه «زُحَل» مراجعه گردد،