معنی اسم پرویز در فرهنگ نامها

پرویز

پرویز

  • پسرانه، پیروز، لقب خسرو دوم، پادشاه ساسانی، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پرویز در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • پرویز (فرهنگ معین): (پَ) (اِ. ص.) پیروز، فاتح.
  • پرویز (لغت نامه دهخدا): پرویز. [پ َرْ] (ص، اِ) اصل آن ابهرویز است بمعنی پیروز و مظفر. معرب آن اَبَرویز و ابرواز. فاتح. منصور. و رجوع به پروز شود. || مخفف پرویزن. غربال. رجوع به خاک پرویز شود. مؤلف فرهنگ جهانگیری گوید: پرویز... هفت معنی دارد اول: صاحب کامل التواریخ این لفظ را به مظفر تعبیر کرده. دوم: مصنف مفاتیح العلوم خسرو پرویز را به ملک عز ...ادامه مطلب...
  • پرویز (فرهنگ عمید): پیروز، مظفر، فاتح،
  • پرویز (حل جدول): فیلمی از مجید برزگر
  • پرویز (فرهنگ فارسی هوشیار): اصل آن ابهرویز بمعنی پیروز و مظفر