معنی اسم سودابه در فرهنگ نامها

سودابه

سودابه

 • دخترانه، دختر زا، سود ده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سودابه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • سودابه (لغت نامه دهخدا): سودابه. [ب َ / ب ِ] (اِخ) نام دختر پادشاه هاماوران است که زن کیکاوس باشد. (برهان). نام دختر پادشاه هاماوران بوده که بحسن مشهور و اعراب او را شعرای یمانی میگفتند و آنرا سوداوه نیز گفته اند. (آنندراج) (انجمن آرا):
  غمین گشت سودابه را پیش خواند
  ز کاووس چندی سخنها براند.
  فردوسی.
 • سودابه (حل جدول): همسر کیکاووس
 • سودابه (فرهنگ پهلوی): نام زن کیکاووس
 • سودابه (اطلاعات عمومی): این واژه در سنسکریت: sutapa؛ (su-ta-pa) (انجام دهنده ی کارهای سخت، نوشنده ی شیره ی گیاه سمه soma)، su-tapas)، sutapas) (خورشید، آفتاب) و در پهلوی: سوتاپک sutâpak (آب سودمند) که می تواند همان شیره ی گیاه سمه باشد.