معنی اسم بادر در فرهنگ نامها

بادر
  • دخترانه، جوانهوهی با، فریشتهی بهو بهری با= حرکت باد، فریشته مأمور باد (نگارش کردی: بادهر)

  • دخترانه، حرکت باد، فرشته مأمور باد (نگارش کردی: بادهر)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری