مترادف و متضاد پاکدامنی

پاکدامنی

پاکدامنی

  • پارسایی، پاکی، پرهیزکاری، طهارت، عصمت، عفاف، عفت، ناموس،

    (متضاد) آلوده‌دامنی، بی‌ناموسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پاکدامنی در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • پاکدامنی‌ (فارسی به انگلیسی): Chastity, Honor, Probity, Virtue
  • پاکدامنی (لغت نامه دهخدا): پاکدامنی. [م َ] (حامص مرکب) عفت. (مهذب الاسماء). عِفاف. پاکی.
  • پاکدامنی (فارسی به عربی): عفه، مزیه
  • پاکدامنی (حل جدول): عفت
  • پاکدامنی (فرهنگ فارسی هوشیار): عمل پاکدامن پاکی عفت عفاف.