مترادف و متضاد ناراست

ناراست

ناراست

 • خم، خمیده، کج، کژ، معوج، باطل، ناحق، نادرست، ناصواب، خائن، دغل، دغلکار، منحرف، ناصاف، ناهموار، دروغ، کذب،

  (متضاد) راست

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ناراست در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • ناراست (لغت نامه دهخدا): ناراست. (ص مرکب) چیزی که راست نباشد. (ناظم الاطباء). کژ. کج. کج و معوج. غیرمستقیم. مقابل راست به معنی مستقیم: سطح بر دوگونه است یکی راست و یکی ناراست تا جسم چگونه باشد اگر جسم راست بودسطح راست بود اگر جسم کژ بود سطح کژ باشد. (التفهیم). || ناهموار. ناصاف. که صاف و هموار و راست نیست. || ناحق. باطل. دروغ. خطا. غلط. (ناظم ...ادامه مطلب...
 • ناراست (فارسی به عربی): اعوج، خاطی
 • ناراست (فرهنگ عمید): کج، ناهموار،
  ناحق،
  دروغ،
  خائن، دغل،
 • ناراست (حل جدول): وریب
 • ناراست (واژه پیشنهادی): کج
 • ناراست (فرهنگ فارسی هوشیار): کژ، کج، چیز که راست نباشد، ناهموار، ناحق، دروغ