مترادف و متضاد برتری

برتری

برتری

 • استیلا، اولویت، براعت، ترجیح، تفضل، تفوق، تقدم، رجحان، سبق، فضل، فضیلت، مزیت، منت، تفوق، تسلط، سلطه، چیرگی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی برتری در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • برتری (فرهنگ معین): بالاتری، بلندتری، اولویت، رجحان. [خوانش: (~.) (حامص.)]
 • برتری‌ (فارسی به انگلیسی): Advantage, Ascendancy, Ascendency, Distinction, Dominance, Domination, Eminence, Excellence, Hegemony, Mastery, Nobility, Odds, Predominance, Preeminence, Preponderance, Preponderancy, Primacy, Priority, Superiority, Supremacy, Upper Hand, Virtue
 • برتری (لغت نامه دهخدا): برتری. [ب َ ت َ] (حامص مرکب) فضل. علاء. (دستوراللغه). علو. اعتلا. تفوق. رجحان. مزیت. بالاتری. اعلائی. ارفعی. رفعت. (یادداشت مؤلف). بزرگی. فزونی:
  جز برتری نجویی گویی که آتشی
  جز راستی نیابی گوئی ترازویی.
  رودکی.
  وگر باز گرددسوی شهریار
  ترا برتری باشد از روزگار.
  فردوسی.
  سپاس از خ ...ادامه مطلب...
 • برتری (فارسی به عربی): اولویه، براعه، تاثیر، تفضیل، تفوق، فائده، فخامه، فرق، هیمنه
 • برتری (فرهنگ عمید): بالاتری، رجحان،
 • برتری‬ (فارسی به ترکی): üstünlük
 • برتری (حل جدول): براعت
 • برتری (واژه پیشنهادی): تفوق
 • برتری (فرهنگ فارسی هوشیار): فضل، اعتلاء، تفوق، رفعت، مزیت، والاتری، ارفعی
 • برتری (فارسی به ایتالیایی): privilegio
 • برتری (فارسی به آلمانی): Die hegemonie [noun], Hoheit [noun], Vorteil