معنی فیله در فرهنگ معین

فیله

فیله

  • پست، فرو م ایه، کم عقل. [خوانش: (فِ لَ) [ع. فیله] (ص.)]

  • (لِ) [فر.] (اِ.) راسته، گوشت دو طرف ستون فقرات گاو و گوسفند که برای کباب کردن مناسب تر است.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی فیله در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • فیله‌ (فارسی به انگلیسی): Loin
  • فیله (لغت نامه دهخدا): فیله. [ل َ / ل ِ] (اِ) پیله. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به پیله شود.
  • فیله (فرهنگ عمید): گوشت مرغوب، نرم، و بدون استخوان،
  • فیله (حل جدول): گوشت کبابی
  • فیله (فرهنگ فارسی هوشیار): از ریشه ی پارسی ماده پیل فرانسوی پشت ماز (اسم) گوشتی لطیف و لغزان که در حیوان قرار دارد و از آن مخصوصا برای کباب استفاده می کنند.
  • فیله (فرهنگ فارسی آزاد): فَیلَه، حین، رجعت،