معنی توبره در فرهنگ معین

توبره

توبره

 • کیسه ای که مسافران و شکارچیان ابزار کار و خوراک خود را در آن گذارند، کیسه ای بنددار که در آن کاه و جو ریزند و به گردن چارپایان بندند تا از آن بخورند. [خوانش: (رِ) (اِ.)]

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی توبره در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • توبره (تعبیر خواب): توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است، خاصه که نو بود. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. - محمد بن سیرین
 • توبره‌ (فارسی به انگلیسی): Bag, Duffel Bag, Duffle Bag, Feed Bag, Nose Bag, Pack, Sack
 • توبره (لغت نامه دهخدا): توبره. [رَ / رِ] (اِ) بمعنی کیسه که در آن دانه انداخته بخورد اسپان دهند و به عربی آن را مِخْلاه گویند و به فارسی تبره به حذف واو نیز آمده. (از آنندراج). معروف است. (شرفنامه ٔ منیری). کیسه و خریطه ٔ شکارچی و کیسه ٔ بندداری که بر سر اسب و استر و خر زنند مانند توبره ٔ کاه خوری و توبره ٔ جوخوری. (ناظم الاطباء). مخلاه. (دها ...ادامه مطلب...
 • توبره (فرهنگ عمید): کیسۀ بزرگ،
  کیسه‌ای که شکارچی یا مسافر ابزار کار یا توشۀ خود را در آن می‌گذارد،
  کیسۀ بنددار که در آن کاه و جو می‌ریزند و به سر اسب یا الاغ می‌بندند،
 • توبره (حل جدول): انبان
 • توبره (مترادف و متضاد زبان فارسی): خرجین، کیسه بزرگ
 • توبره (فرهنگ فارسی هوشیار): کیسه ای که کاه یا جز آن در آن گذارند و بر ستور آویزند