به سنگ های حاصل از انجماد گدازه آتشفشان گویند

به سنگ های حاصل از انجماد گدازه آتشفشان گویند
  • آذرین

  • آذرین

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری