استرالیا

اطلاعات کلی
پرچم استرالیا
 • نام انگلیسی: Australia
 • نام فارسی: استرالیا
 • نام استرالیا به زبان خودشان: Australia
 • پایتخت استرالیا: Canberra
 • کد تلفن استرالیا: 61
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Australia and New Zealand
 • جمعیت استرالیا: 24,117,360 نفر
 • مساحت استرالیا: 7,692,024 مترمربع
 • ناحیه زمانی استرالیا: UTC+05:00،UTC+06:30،UTC+07:00،UTC+08:00،UTC+09:30،UTC+10:00،UTC+10:30،UTC+11:30
 • پسوند دامنه های استرالیا: .au
 • کد Alpha 2 استرالیا: AU
 • کد Alpha 3 استرالیا: AUS

نقشه استرالیا

کشورهای همسایه استرالیا

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی استرالیا

کد نام علامت
AUD Australian dollar $

زبان رسمی استرالیا

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟