معنی سنگواره در فرهنگ هوشیار

سنگواره

سنگواره

  • بقایای متحجر شده موجودات زنده اعصار قدیمه. این بقایا علم به احوال موجودات گذشته را به مقیاس بسیار زیادی برای ما روشن میکنند و نیز در تشخیص سن طبقات زمین موثرند فسیل.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سنگواره در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • سنگواره (فرهنگ معین): (سَ رَ یا رِ) (اِمر.) فسیل، بقایای موجودات زنده گذشته های دور که به صورت سنگ درآمده باشد.
  • سنگواره‌ (فارسی به انگلیسی): Fossil
  • سنگواره (لغت نامه دهخدا): سنگواره. [س َ رَ / رِ] (اِ مرکب) بقایای متحجر شده ٔ موجودات زنده ٔ اعصار قدیمه. این بقایا علم به احوال موجودات گذشته را بمقیاس بسیارزیادی برای ما روشن میکنند و نیز در تشخیص نسبی طبقات زمین مؤثرند. فسیل.
  • سنگواره (فارسی به عربی): متحجر
  • سنگواره (فرهنگ عمید): آثار و بقایای موجودات زندۀ قدیمی (حیوانی یا نباتی) مانند استخوان و دندان و صدف و امثال آن‌ها که از زمان‌های قدیم در داخل طبقات زمین باقی مانده و به‌صورت سنگ درآمده است و از مطالعۀ آن‌ها می‌توان تا حدی به احوال جانداران قدیم و همچنین عمر طبقات زمین پی برد، فسیل،
  • سنگواره (حل جدول): فسیل