معنی وسنی در فرهنگ هوشیار

وسنی

وسنی

  • به مانک هوو پارسی است ‎ خواب آلوده: زن، چشم خفته: زن چرتی چرتباره (اسم) زنی که بازن دیگر در شوهرمشترک باشند هوو بنانج ((دوستانم همه ماننده وسنی شده اند همه زانست که بامن نه درم ماند ونه زر. )) (عسجدی)

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی وسنی در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • وسنی (فرهنگ معین): (وَ) (اِ.) هوو.
  • وسنی (لغت نامه دهخدا): وسنی. [وَ / وُ] (اِ) ضره. زنی باشد که بر سر زن خواهند. (فرهنگ اسدی). هبو. هوو. دو زن که در خانه ٔ یک شوهر باشند. (آنندراج): اضرار؛ باوسنی گشتن زن. (المصادر زوزنی). دو زن که یک شوهر داشته باشند هر یک مر دیگری را وسنی باشد، و به ضم هم آمده است. (برهان) (ناظم الاطباء). زنی که با زن دیگر در شوهر مشترک باشند. بنانج. (یادداش ...ادامه مطلب...
  • وسنی (فرهنگ عمید): هوو
  • وسنی (حل جدول): هوو
  • وسنی (مترادف و متضاد زبان فارسی): هم‌شو، هوو
  • وسنی (گویش مازندرانی): هوو مناسبت همسر با همسران متعدد یک مرد نسبت به یکدیگر
  • وسنی (فرهنگ فارسی آزاد): وَسَنِّی، بسیار خواب آلوده، بسیار چرت زننده،