معنی نوغان در فرهنگ هوشیار

نوغان

نوغان

  • (اسم) کرم ابریشم. یا اداره نوغان. اداره ای که امور مربوط به تربیت کرم ابریشم و پیله را بعهده دارد.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نوغان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • نوغان (فرهنگ معین): (نُ) (اِ.) تخم کرم ابریشم یا خود کرم.
  • نوغان (لغت نامه دهخدا): نوغان. [ن َ / نُو] (اِ) بزر. تخم نوغان. (یادداشت مؤلف). || پیله. (یادداشت مؤلف). || قسمی پیشتاب. (یادداشت مؤلف).قسمی اسلحه ٔ کمری. رجوع به پیشتاب و پیستوله شود.
  • نوغان (فرهنگ عمید): کرم ابریشم،
    پیلۀ کرم ابریشم،
  • نوغان (حل جدول): تخم کرم ابریشم