معنی نایره در فرهنگ هوشیار

نایره

نایره

  • (اسم) آتش: مردم صلاح اندیش که درهرات بودنداطفای نایره فتنه توانستندکرد، شعله آتش: درحال نایره آن غضب فرو نشیند. ‎، گرمی حرارت. ‎، کینه دشمنی یاحرف نایره.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نایره در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • نایره (فرهنگ معین): آتش برافروخته، فتنه، دشمنی. [خوانش: (یِ رِ) [ع. نائره] (اِ.)]
  • نایره (فرهنگ عمید): آتش برافروخته،
    [مجاز] فتنۀ برپاشده،
    [مجاز] کینه و دشمنی،
  • نایره (حل جدول): آتش ادبی
  • نایره (مترادف و متضاد زبان فارسی): آتش، حرارت، شرار، شرر، شعله، لهیب، دشمنی