معنی سقرمه در فرهنگ هوشیار

سقرمه

سقرمه

  • ترکی مشت ترکی مشت هنگامی که سرشست از میان دو انگشت دیگر بیرون آمده باشد (اسم) ضربتی که با مشت بسته زنند در حالی که سر انگشت از میان دو انگشت سبابه و وسطی بیرون آمده باشد.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سقرمه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • سقرمه (حل جدول): به همان معنی سدرمه است.
  • سقرمه (فرهنگ عوامانه): به همان معنی سدرمه است.