معنی رشا در فرهنگ هوشیار

رشا

رشا

  • ‎ ریسمان رسن (مطلقا)، ریسمان دلو (خصوصا)، رشته مانندی نهال کدو و خیار و مانند آنها را که بدان بر درختی بر آید جمع ارشیه.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی رشا در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • رشا (نام های ایرانی): دخترانه و پسرانه، آهوبره
  • رشا (لغت نامه دهخدا): رشا. [رِ] (از ع، اِ) رشاء. بند دلو. رسن دلو. ج، ارشیه. (یادداشت مؤلف). رسن. (غیاث اللغات). رجوع به رشاء شود.
  • رشا (فارسی به عربی): ظبی
  • رشا (فرهنگ عمید): ریسمان
  • رشا (حل جدول): ریسمان دلو