معنی اشتها در فرهنگ هوشیار

اشتها

اشتها

  • چیزی خواستن وآرزوی آن کردن ودوست داشتن آنرا، اشتها داشتن، رغبت به غذا داشتن

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی اشتها در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • اشتها (فارسی به انگلیسی): Appetency, Appetite, Hunger, Stomach
  • اشتها (فارسی به عربی): شهیه، مذاق، معده
  • اشتها (فرهنگ عمید): میل به غذا داشتن، آرزوی طعام،
    [قدیمی] خواستن چیزی، آرزو داشتن، آرزوی چیزی کردن،
  • اشتها‬ (فارسی به ترکی): iştah
  • اشتها (حل جدول): میل
  • اشتها (فارسی به ایتالیایی): appetito
  • اشتها (فارسی به آلمانی): Appetit, Magen (m)