consid rant به فارسی | دیکشنری فرانسوی

consid rant
  • از انجاییکه , بادر نظر گرفتن اینکه , نظر به اینکه , چون , در حالیکه , درحقیقت.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر