معنی کاردانی‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Adeptness, Competence, Diplomacy, Expertise, Industry, Savoir-Faire, Technique

فارسی به عربی

سیاسه، کیاسه، مهاره

فارسی به آلمانی

Grundsatz (m), Police (f), Politik (f)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر