معنی پشته‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Bank, Bundle, Drift, Driftage, Dune, Embankment, Eminences, Heap, Hill, Hillock, Hummock, Knoll, Molehill, Mound, Rick, Ridge, Rise

فارسی به عربی

تل، حاجز، رابیه، کومه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر