معنی نماد به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Allegory, Badge, Emblem, Ideogram, Image, Mark, Notation, Personification, Sign, Stuff, Symbol, Totem, Type

فارسی به عربی

رمز

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر