معنی نام به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Appellation, Cognomen, Denomination, First Name, Forename, Name, Reputation, Repute, Title

فارسی به عربی

اسم، اسماء تعریفیه، شهره، صیه، عنوان، کنیه

فارسی به ایتالیایی

reputazione

nome

فارسی به آلمانی

Hauptwort (n), Substantiv (n), Titel (m), Überschrift (f), Benennen, Die name [noun], Name (m), Name [noun], Nennen

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر