معنی ماهر به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Adept, Able, Adroit, Accomplished, Ambidextrous, Artful, Competent, Deft, Dexterous, Experienced, Expert, Great, Handy, Hotshot, Master, Old Hand, Practiced, Proficient, Skilled, Skillful, Versed, Well-Versed, Masterful, Skilfully

فارسی به عربی

بارع، خبیر، خداع، داهیه، دووب، عظیم، فحم، ماهر، مفید

فارسی به ایتالیایی

bravo

abile

esperto

فارسی به آلمانی

Gross, Groß

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر