معنی مادی‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Secular, Brook, Corporeal, Creek, Materials, Phenomenal, Physical, Substantial, Tangible

فارسی به عربی

دنیوی، طبیعی، طینی، ماده، مادی

فارسی به ایتالیایی

materialista

profano

فارسی به آلمانی

Weltlich, Weltnah

پیشنهادات کاربران

دنیایی، دنیوی

پول پرست

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر