معنی ضلالت‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Aberration, Degradation, Depravity, Deviance, Deviancy, Error, Fall, Misguidance, Perversion, Perversity, Stumble, Vitiation

پیشنهادات کاربران

گم گشتگى

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر