معنی شیاد به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Bilker, Charlatan, Confidence Man, Crooked, Fraudulent, Gyp, Impostor, Mposter, Quack, Racketeer, Shark, Sharper, Sinuous, Swindler, Wide Boy

فارسی به عربی

احتیال

پیشنهادات کاربران

سالوس

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر