معنی شالوده به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Base, Basis, Bedding, Cornerstone, Foundation, Ground, Groundwork, Infrastructure, Nitty-Gritty, Substratum, Substructure, Underpinning

فارسی به عربی

بناء تحتی، قوام، موسسه، نعل، هیکل عظمی، حجر الاساس

فارسی به آلمانی

Alleinig, Besohlen, Einzig, Seezunge, Sohle

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر