معنی شاق به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Arduous, Austere, Backbreaking, Fiendish, Formidable, Grueling, Gruelling, Hard, Heavy, Rough, Killing, Labored, Laborious, Nasty, Onerous, Sore, Sweaty, Toilsome, Uphill, Weary

فارسی به عربی

ثقیل، حاد، ماده مقلصه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر