معنی سری‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Arcane, Backstairs, Battery, Cephalic, Confidential, Cryptic, Dark, Edition, Family, Inmost, Issue, Occult, Range, Rank, Secret, Series, Streak, Succession, Suite, Undercover, Underground, Unearthly

فارسی به عربی

باطنی، سلسله، غامض

فارسی به ایتالیایی

serie

confidenziale

فارسی به آلمانی

Okkult [adjective]

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر