معنی سرنامه‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Heading, Letterhead, Title

فارسی به آلمانی

Adresse (f), Adresse [noun], Adressieren, Anrede (f), Ansprechen, Briefkopf [noun]

پیشنهادات کاربران

عنوان

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر