معنی سرشار به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Ample, Brimful, Fraught, Full, Lush, Opulent, Plenteous, Plentiful, Prodigal, Profuse, Rife, Saturated, Wealthy

فارسی به عربی

ثراء، حی، مسرف

فارسی به ایتالیایی

pieno

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر