معنی خواستن‬ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Ask, Bid, Care, Claim, Demand, Desire, Intend, Invite, Like, Mean, Petition, Purpose, Ring, Want, Will

فارسی به ترکی

istemek

فارسی به عربی

اختر، اسال، استجد، امنیه، انو، تطلب، حاجه، رغبه، س، عظم، استدعاء

فارسی به ایتالیایی

volere

chiedere

فارسی به آلمانی

Auffordern, Aussuchen, Auswählen, Bedarf (m), Bein (n), Benötige, Benötige, Benötigen, Benötigen, Bitten, Brauchen, Brauchen, Erfordern, Fordern, Fragen, Gräte (f), Knochen (m), Möchte, Testament (n), Verlangen, Verlangen, Wählen, Werde, Werden, Wille (f), Willen, Wunsch (m), Wünschen

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر