معنی خجسته‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Auspicious, Blessed, Brave, Felicitous, Festal, Fortunate, Happy, Joyful, Joyous, Lucky, Olympian, Opportune, Propitious

فارسی به عربی

مبشر بالخیر

پیشنهادات کاربران

مبارک

خُنشا

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر