معنی ترکیب به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Admixture, Combination, Composite, Composition, Compost, Compound, Concoction, Figure, Conformation, Constitution, Integration, Makeup Or Make-Up, Preparation, Structure, Synthesis, Texture, Preparation

فارسی به عربی

ترکیب، جعل، خلیه، شکل، مجموعه، مرکب، مزیج

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر