معنی انجام دادن‬ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Achieve, Accomplish, Consummate, Discharge, Do, Execute, Fare, Fulfil, Fulfill, Implement, Negotiate, Perform, Play, Practice, Work

فارسی به ترکی

yapmak, bitirmek, tamamlamak

فارسی به عربی

اد، ادات، ادر، انجز، دفع، فحم، یعمل، أجراءٌ، أداءُ

فارسی به ایتالیایی

realizzare

compiere

svolgere

agire

fare

فارسی به آلمانی

Achieved schaffte, Anlegen, Antun, Anziehen, Aufsetzen, Ausführen, Erreichen, Erreichte, Machen, Schaffen, Tun, Umlegen, Veranstalten, Verrichten, Verwalten [verb], Erreichen, Schaffen

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری