معنی آغازین‌ به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Abecedarian, Aboriginal, Early, Elemental, Elementary, Embryonic, First, Inaugural, Inchoate, Incipient, Initial, Initiatory, Introductory, Maiden, Neanderthal, Original, Pirmary, Preliminary, Primal, Prime, Primeval, Primitive, Primordial, Pristine, Rough, Rude, Rudimentary, Skele

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر