ترجمه نام به آلمانی

نام

نام

 • Hauptwort (n), Substantiv (n), Titel (m), Überschrift (f), Benennen, Die name [noun], Name (m), Name [noun], Nennen

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نام در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • نام (فرهنگ معین): اسم، لفظی که برای نامیدن کسی یا چیزی به کار می رود، شهرت، آوازه (خوب). مق ننگ، کلمه، لفظ، صورت ظاهر، نشان، اثر. [خوانش: [په.] (اِ.)]
 • نام‌ (فارسی به انگلیسی): Appellation, Cognomen, Denomination, First Name, Forename, Name, Reputation, Repute, Title
 • نام (لغت نامه دهخدا): نام. (اِ) لفظی که بدان کسی یا چیزی را بخوانند. اسم. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین) (از فرهنگ نظام). اسم علم چیزی. (بهار عجم) (آنندراج). اسم. (السامی) (دانشنامه ٔ علائی). کلمه ای که به کار می برند در تعیین شخص یا چیزی و به تازی اسم گویند. (ناظم الاطباء). اسم هر کس و هر چیز که بدان شناخته شود. علم:
  ای خسروی که نزد هم ...ادامه مطلب...
 • نام (فارسی به عربی): اسم، اسماء تعریفیه، شهره، صیه، عنوان، کنیه
 • نام (فرهنگ عمید): کلمه‌ای که کسی یا چیزی به آن نامیده و خوانده شود، اسم،
  آبرو، افتخار،
  (بن مضارعِ نامیدن) = نامیدن
  * نام خانوادگی: نامی مشترک میان اعضای خانوادۀ پدری، فامیلی، شهرت،
 • نام (حل جدول): اسم
 • نام (مترادف و متضاد زبان فارسی): آوازه، اعتبار، شهرت، اسم، عنوان، کنیه، لقب، کلمه،
  (متضاد) ننگ
 • نام (فرهنگ فارسی هوشیار): لفظی که بدان کسی یا چیزی را بخوانند، اسم
 • نام (فارسی به ایتالیایی): reputazione