ترجمه ربودن به آلمانی

ربودن

ربودن

 • Abstrakt, Ankommen, Bekommen, Kommen, Werden, Entfu.hren, Beutel (m), Sack (m), Sack, Sich aneignen, Sich bemächtigen, Tasche (f), Tüte (f), Usurpieren

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ربودن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • ربودن (فرهنگ معین): دزدیدن، جذب کردن. [خوانش: (رُ دَ) [په.] (مص م.)]
 • ربودن‌ (فارسی به انگلیسی): Grab, Steal
 • ربودن (لغت نامه دهخدا): ربودن. [رُ دَ] (مص) به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی را گرفتن. (ناظم الاطباء). به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن. (آنندراج) (کشف اللغات) (سروری). بزور چیزی رااز شخصی بردن. (غیاث اللغات) (کشف اللغات) (فرهنگ سروری). ابزاز. (دهار). اختطاف. (منتهی الارب). اختلاس. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). اختیاب. (تاج ...ادامه مطلب...
 • ربودن (فارسی به عربی): اختطف، اسرق، اصبح، حقیبه، خطاف، خطف، مسکه، ملخص
 • ربودن (فرهنگ عمید): چیزی را با تردستی و چابکی از جایی برداشتن و بردن، در بردن،
  دزدیدن،
  جذب کردن،
 • ربودن (حل جدول): سلب، اسو
 • ربودن (مترادف و متضاد زبان فارسی): دزدیدن، ربایش، سرقت، قاپیدن
 • ربودن (فرهنگ فارسی هوشیار): به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی را گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن
 • ربودن (فارسی به ایتالیایی): dirottare