ترجمه تحریر کردن به آلمانی

تحریر کردن

تحریر کردن

 • Aufschreiben, Beschreiben, Schreibe, Schreiben, Schreibt, Verfassen

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی تحریر کردن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • تحریر کردن‌ (فارسی به انگلیسی): Write, Yodel
 • تحریر کردن (لغت نامه دهخدا): تحریر کردن. [ت َ ک َ دَ] (مص مرکب) نوشتن. (ناظم الاطباء): و آنرا من تحریر کردم که بوالفضلم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 296). استادم منشور باکالنجار تحریر کرد. (ایضاً ص 345). من که بوالفضلم این ملطفه ٔ خرد و نامه ٔ بزرگ تحریر کردم. (ایضاً ص 405).
  پادشا را دبیر چیست زبان
  که سخنهاش را کند تحریر.
  ناصرخسرو.
  ...ادامه مطلب...
 • تحریر کردن (فارسی به عربی): اخطب
 • تحریر کردن (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): نگاشتن، نوشتن
 • تحریر کردن (حل جدول): کتابت
 • تحریر کردن (مترادف و متضاد زبان فارسی): نوشتن، نگاشتن، نگارش کردن، مکتوب کردن، کتابت کردن
 • تحریر کردن (فرهنگ فارسی هوشیار): (مصدر) نوشتن نگاشتن.