معنی گله گله در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ عمید

جای‌جای، این‌جا و آن‌جا،

رمه‌رمه، گروه‌گروه، دسته‌دسته،

حل جدول

رمارم

گویش مازندرانی

تکه تکه شدن اشیای چینی یا شیشه ای

فرهنگ فارسی هوشیار

جای جای اینجا و آنجا: در بیرون برف بند آمده بود از طناب ضخیم شده میان حیاط تکه تکه کنده میشد و بی صدا بزمین می افتاد. حتی دیوار ها گله گله سفید شده بود. . .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر