معنی گرامی شمردن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

گرامی شمردن. [گ ِ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ] (مص مرکب) عزیز شمردن. عزیز داشتن.

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) عزیز شمردن معزز داشتن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر