معنی کوته آستین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

کوته آستین. [ت َه ْ] (ص مرکب) کوتاه آستین. کسی که آستینهای جامه اش کوتاه باشد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوتاه آستین شود. || کنایه از صوفی. (از فرهنگ فارسی معین). صوفی، گویا صوفیه آستین کوتاه داشته اند و یا نیم تنه ٔ پوستین کوتاه آستین می پوشیده اند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز
ای کوته آستینان تا کی درازدستی ؟
حافظ.
به زیر دلق ملمع کمندها دارند
درازدستی این کوته آستینان بین.
حافظ.
و رجوع به کوتاه آستین شود.

فرهنگ عمید

[مقابلِ بلندآستین و درازدست] دارای آستین کوتاه،
[مجاز] درویش و صوفی: به زیر دلق ملمع کمندها دارند / درازدستی این کوته‌آستینان بین (حافظ: ۸۰۶)،
ضعیف و ناتوان،

فرهنگ فارسی هوشیار

‎ کسی که آستین های جامه اش کوتاه باشد، صوفی: صوفی پیاله پیما حافظ قرا به پرهیز ای کوته آستینان خ تا کی دراز دستی ک (حافظ)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر