معنی کوتاه آستین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

کوتاه آستین. (ص مرکب) کوته آستین. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوته آستین شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

‎ کسی که آستین های جامه اش کوتاه باشد، صوفی: صوفی پیاله پیما حافظ قرا به پرهیز ای کوته آستینان خ تا کی دراز دستی ک (حافظ)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر