معنی کمین گاه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ عمید

جایی که در آن کمین کنند،

حل جدول

مرصاد

فرهنگ فارسی هوشیار

بزنگاه بزنگه کشنگه (گویش ایلامی) نخیز گاه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر