معنی کمان سازی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

کمان سازی. [ک َ] (حامص مرکب) عمل و شغل کمان ساز. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کمان ساز شود. || (اِ مرکب) محل ساختن کمان. (فرهنگ فارسی معین). دکان کمان ساز. کارگاه کمان ساز:
دکان کمان سازیم چون گشود
در او یک کمان باب منصور بود.
ملاطغرا (از آنندراج ذیل کمان ساز).

فرهنگ فارسی هوشیار

‎ عمل و شغل کمان ساز، (اسم) محل ساختن کمان.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر