معنی کرگ اسپر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

کرگ اسپر. [ک َ اِ پ َ] (اِ مرکب) سپر از پوست کرگ. این کلمه را ولف در فهرست شاهنامه گُرگ اسپر خوانده و غلط است. (یادداشت مؤلف):
ببارید تیر از کمان سران
به روی اندر آورده کرگ اسپران.
فردوسی.

فرهنگ عمید

سپری که از پوست کرگدن ساخته‌شده باشد: ببارید تیر از کمان سران / به روی اندر آورده کرگ‌اسپران (فردوسی۲: ۳/۱۲۵۰)،

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) سپری که از پوست کرگدن پوشیه باشد (در نسخ شاهنامه بتصحیف } گرگ اسپر { نوشته اند) .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر