معنی ژونن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ژونن. [ن َ] (اِخ) نام شهری در کشور پرو واقع در سلسله ٔ کوههای آند و مشرق لیما، دارای 8000 تن سکنه.

ژونن. [ن َ] (اِخ) نام شهری در جمهوری آرژانتین در ایالت مندزا، دارای 38000 تن سکنه.

ژونن. [ن ُ] (اِخ) نام یکی از الهه های بزرگ روم و بنا به اساطیر قدیم دختر ساتورن و رِآ و زن ژوپیتر. وی را ملکه ٔ آسمان و الهه ٔ روشنی و زناشوئی می خواندند و از دیرباز با هرا الهه ٔیونانی یکی دانسته و بنام او معابدی بنا میکردند.

ژونن. [ن ُ] (اِخ) نام سیاره ای تلسکوپی. این سیاره را در سال 1804 م. هاردینگ کشف کرد و نام اساطیری ژونُن بدان داد.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر