معنی چین و شکن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

چین و شکن. [ن ُ ش ِ ک َ] (ترکیب عطفی، اِ مرکب) نورد و شکنج. رجوع به چین و رجوع به شکن شود.

حل جدول

کیس

آژنگ

آژنگ، ژنگ، گرنج، یرا، شکنج

گرنج

چروک

ماز

پیشنهادات کاربران

کیس

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر