معنی پی در پی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

متوالی، پشت سر هم، پیاپی

پیاپی، متوالی، مداوم، مکرر

رمارم

فرهنگ فارسی هوشیار

پیاپی

پیشنهادات کاربران

یکریز

نفس بر نفس

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر